www.trzepaczka.pl


Towary wyłączone z przewozu

Przedmioty o wyjątkowej wartości, np.: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro
Biżuteria i zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie.

 • Broń palna
 • Futra
 • Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
 • Materiały pornograficzne
 • Napoje alkoholowe
 • Nasiona
 • Pieniądze, papiery wartościowe, takie jak: czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, akcje oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
 • Rośliny
 • Skóry zwierząt (nieudomowionych)
 • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz przepisami ADR)
 • Bagaż bez właściciela, czyli walizki, teczki, torby, plecaki, aktówki i inne tego typu przedmioty, niezależnie od ich zawartości (tego typu przedmioty mogą być wysyłane puste, niezamknięte i prawidłowo zapakowane, zgodnie ze wskazówkami firm kurierskich)
 • Towary nietrwałe
 • Tytoń i produkty tytoniowe
 • Żywe zwierzęta

Niedozwolone są także:

 • towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i eksportowane,
 • towary przewożone z zaświadczeniami FCR, FCT i CAD (płatność za pobraniem),
 • przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia,
 • towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby),
 • towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń.
 • Przewoźnik nie podejmie się transportu żadnych towarów, których przewozu zabraniają przepisy krajowe, miejscowe lub lokalne w kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub które mogą naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe, importowe lub inne, albo zagrozić bezpieczeństwu pracowników, przedstawicieli i podwykonanwców lub środkom transportu, lub które zdaniem przewoźnika zabrudzą, poplamią lub inaczej uszkodzą inne towary lub urządzenia, lub których transport jest niewykonalny ze względu na koszt lub trudności techniczne.
 • ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Materiały niebezpieczne według konwencji ADR to:
 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • materiały utleniające,
 • nadtlenki organiczne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
 • FCR, FCT to spedytorskie certyfikaty przekazania ładunku. Certyfikat wystawia firma spedycyjna. Potwierdza w nim, że przejęła opisany w dokumencie konkretny ładunek.
 • Dodatkowo ze względu na przepisy prawa kraju docelowego zabronione w wywozie są:

1. Bośnia i Hercegowina:

 • Urządzenia rentgenowskie;
 • Produkty farmaceutyczne.

2. Norwegia:

 • Spray’e;

3. Serbia:

 • Kosmetyki;
 • Środki chemiczne;
 • Pieczątki;
 • Urządzenia rentgenowskie.

4. Chorwacja:

 • Tekstylia i odzież, jeśli odbiorcą jest osoba prywatna.

Jeżeli przewoźnik wykryje, że nadana przesyłka zawiera towary wyłączone z transportu czyli takie, których nie należy wysyłać jak np. rośliny, wyroby tytoniowe czy chemikalia, paczka jest wstrzymywana w transporcie w danym oddziale przewoźnika.

Od tego momentu, przewoźnik oczekuje na odbiór przesyłki przez nadawcę w miejscu zatrzymania paczki w terminie ustalonym przez przewoźnika.

Po przekroczeniu tego terminu, przesyłka z zakazaną zawartością zostanie komisyjnie zniszczona.

Nadanie rzeczy wyłączonych z przewozu może również wiązać się z sankcjami wynikającymi z odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących.